home

De Academie is samengesteld uit 60 titelvoerende leden en 40 correspondenten. Leden, die meer dan 10 jaar deel uitmaken van de Academie en die door omstandigheden niet meer kunnen deelnemen aan haar werkzaamheden, kunnen honorair lid worden. De jaartallen na de naam verwijzen naar de benoeming als correspondent, titelvoerend lid en/of honorair lid.

De Academie kan tevens buitenlandse geassocieerden en ereleden aanvaarden. De jaartallen na de naam verwijzen naar de aanvaarding als buitenlandse geassocieerde of erelid.