home

De Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België publiceert een bibliografisch overzicht van het wetenschappelijk onderzoek over de nationale kunstgeschiedenis. Hierin worden gegevens verzameld over de schone en de toegepaste kunsten uit de voormalige Zuidelijke Nederlanden, het prinsbisdom Luik en, voor de hedendaagse tijd, het grondgebied van België.
Tot 2002 verscheen deze bibliografie in het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis. Dankzij de steun van de Stichting Koning Boudewijn kan zij op deze site geraadpleegd worden.
De mogelijkheden, die geboden worden door de digitalisering en de grondige methodologische evolutie waarmee de kunstgeschiedenis de laatste decennia geconfronteerd wordt, gaven aanleiding tot een nieuw concept dat in de loop van de volgende jaren beter vorm zal krijgen.
Elke bibliograaf is zich terdege bewust van de beperkingen van zijn werk. Geen enkele bibliografie is volledig. Voor de monografieën wordt volledigheid nagestreefd. Voor de analyse van tijdschriften werden echter beperkingen ingebouwd. De bibliografie komt tot stand dankzij de medewerking van een wisselend team jonge kunsthistorici.
De redactie van de bibliografie stelt elke aanvulling, verbetering of suggestie ten zeerste op prijs. U kunt de redactie bereiken via biblio@acade.be.
Door gebrek aan medewerkers werd dit project in de loop van 2008 voorlopig opgeschort.

 


                   Zoekmachine